Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

Patch Update 22 ธ.ค. 63 X-Mas & Happy new year 2021

Patch Update 22 ธ.ค. 63 X-Mas & Happy new year 2021

[TS Online Mobile] Patch Update 8 ธ.ค. 63 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ กิจกรรมสนามต่อสู้มรณะ และ...

Patch Update 8 ธ.ค. 63 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ กิจกรรมสนามต่อสู้มรณะ และ กิจกรรมสงครามสามก๊ก

[TS Online Mobile] Patch Update 24 พ.ย. 63 เพิ่มขุนพลใหม่[จ้าวภูตปีศาจ,ไต้ซือผู่จิง,คาโอรุ] , ระบบอาวุธขุนพลใหม่...

Patch Update 24 พ.ย. 63 เพิ่มขุนพลใหม่[จ้าวภูตปีศาจ,ไต้ซือผู่จิง] , ระบบอาวุธขุนพลใหม่ และกิจกรรม [สงครามการบ้าน,หีบซ่อนมังกร]

[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

Patch Update 10 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือเยาทองจุติ

[TS Online Mobile] Patch Update 27 ต.ค. 63 เพิ่มขุนพลใหม่ เซี่ยงอวี่ และ...

Patch Update 27 ต.ค. 63 เพิ่มขุนพลใหม่ เซี่ยงอวี่ และ กิจกรรมต้อนรับเทศกาล Halloween

[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

[TS Online Mobile] Patch Update 29 ก.ย. 63 กิจกรรมสงครามฤดูร้อน พร้อม Update...

Patch Update 29 ก.ย. 63 กิจกรรมสงครามฤดูร้อน พร้อม Update ของรางวัลรายเดือนและภารกิจรายวัน

[TS Online Mobile] Patch Update 15 ก.ย. 63 ตัวละครจุติ 3 ขยายเลเวล...

Patch Update 15 ก.ย. 63 ตัวละครจุติ 3 ขยายเลเวล 350 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#5

[TS Online Mobile] เปิด Server ใหม่ “หยิน-หยาง” พร้อมกิจกรรมและไอเท็มเพียบ!!

15 กันยายนนี้ พบกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “หยิน-หยาง” พร้อมกิจกรรมและไอเท็มแจกฟรีเพียบ !!
livechatdragonnest