[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

5729

[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

“เหยาเหยาทำเทียนไขที่จะเอาไปถวายวัดหล่นหายระหว่างทำภารกิจรายวัน ผู้เล่นทั้งหลายช่วยหามาให้เหยาเหยาที~~”

[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

ระยะเวลากิจกรรม : 9 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server ) – 22 กรกฎาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

  1. ในระหว่างระยะเวลากิจกรรม เมื่อเข้าร่วมและพิชิต “ดันเจี้ยนเดี่ยว” และ “ดันเจี้ยนกลุ่ม” ได้สำเร็จ จะได้รับ “เทียนไข”
  2. สามารถนำไอเทม “เทียนไข” พร้อมเหรียญทองจำนวนหนึ่งมาแลกรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “Event” หัวข้อ “ของรางวัลดี”
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] เข้าพรรษา ล่าเทียนไขกับเหยาเหยา

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562