[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

3477

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

เทศกาลหมุนปาโต้รูเลตต์เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพียงแค่ทำการหมุนปาโต้รูเลตต์ในระยะเวลากิจกรรม ทุกการหมุนจะได้รับไอเท็ม โบนัสสุขสันต์ เมื่อเก็บไอเท็มดังกลาวครบตามที่กำหนดสามารถนำไปแลกรับไอเท็มอื่นๆ ได้อีกมากมาย!!

ไอเท็มโบนัสสุขสันต์
[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

พร้อม Set ไอเท็ม อเวจีมืด ที่สามารถหาได้จากการหมุนปาโต้รูเลตต์แล้ววันนี้ !!

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !! [TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !! [TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !! [TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

ระยะเวลากิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server ) – 5 สิงหาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)
ระยะเวลาการแลกของขวัญ : 23 กรกฎาคม 2562 (หลังจากเปิด Server ) – 19 สิงหาคม 2562 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

  1. ทุกๆ การหมุนปาโต้รูเลตต์ในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับไอเท็ม โบนัสสุขสันต์ โดยโอกาสการได้รับมีดังนี้
    – หมุนแบบ 1 ครั้ง จะได้รับ ไอเท็มโบนัสสุขสันต์ 1 ชิ้น
    – หมุนแบบ 2 เท่า จะได้รับ ไอเท็มโบนัสสุขสันต์ 2 ชิ้น
    – หมุนแบบสลับ 3 ต่อเนื่อง จะได้รับ ไอเท็มโบนัสสุขสันต์ 3 ชิ้น
  2. สามารถนำไอเท็ม โบนัสสุขสันต์ ไปแลกรับของรางวัลได้ที่ปุ่ม “Event” หัวข้อ “ของรางวัลดี”
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] หมุนปาโต้รูเลตต์มหาสนุก โบนัสสุขสันต์ ได้โชค 2 ชั้น !!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562