เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)

36727

เกมสามก๊ก TS Online Mobile
ขั้นตอนจุติ 2 เลือกสมญานามตัวละคร

หลังจากที่เราทำการจุติตัวละครครั้งที่1ไปแล้วเรายังสามารถพัฒนาตัวละครหลักให้เก่งยิ่งขึ้นไปได้อีก ด้วยการจุติครั้งที่ 2 (การเลือกสมญานาม) สมญานามมีให้เลือกดังนี้ จอมทัพ,กุนซือ,จอมยุทธและเซียน
แต่ละสมญานามก็จะมีจุดเด่นในแต่ละด้านและสกิลที่แตกต่างกัน การเลือกสมญานามให้ตรงกับแนวทางการเล่นของเรานั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ (รายละเอียดสมญานาม คลิก)

ผลหลังจากจุติ 2 สำเร็จ
1.ตัวละครกลับไปเริ่มเลเวล 1
2.แต้มสเตตัสที่ได้เท่ากับ(เลเวลจุติ 1 หาร 5)
3.แต้มสกิลที่ได้เท่ากับ(เลเวลที่ยังไม่จุติ + เลเวลจุติ1หาร3)
4.สามารถเรียนสกิลสำหรับจุติ 2 ได้
5.ยาไท่ช่างไม่หาย
6.ระดับสกิลอัญเชิญไม่หาย

เงื่อนไขการจุติรอบที่ 2
1.ตัวละครจะต้องทำการจุติครั้งที่ 1 แล้วและมีระดับเลเวล 120 ขึ้นไป (วิธีการจุติ 1 คลิก)
2.จะต้องทำภารกิจที่กำหนดให้ครบทั้งหมด

ภารกิจที่ต้องทำมีดังนี้
เควส เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
NPCรับเควส เทพไท่ไป๋ หอบูชาแดนเซียน
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)

เควส พิธีเรียกตะวันจันทรา
NPC รับเควส ดาวอัคคีธรรม แกนฟ้าดิน
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)


เควส เส้นทางผจญภัย
NPC รับเควส เง็กเซียน ตำหนักสวรรค์
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)

เมื่อทำเควสเลือกสมญานามเรียบร้อยแล้วกลับมาคุยกับเทพไท่ไป๋เพื่อจุติตัวละครครั้งที่ 2 ได้เลย
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)


เควสเลือกสมญานาม
ท่านที่ต้องการจะจุติเป็นสมญานามใด จะต้องทำภารกิจสมญานามนั้นๆให้สำเร็จก่อน
(จะต้องสำเร็จเควสเส้นทางผจญภัยแล้วจึงจะทำเควสสมญานามได้)
**สามารถทำเควสสมญานามทั้งหมดเพื่อรับรางวัลเควสได้

สมญานาม จอมทัพ
เควส เสียงโหยหวนของช้อปาอ๋อง
สถานที่ ยอดเขาดาบ นรกในเมืองเฟิงตู เขตอี้โจว  npcหวีจี
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)
ตอบคำถามดังนี้
1.ฆ่า
2.ฝังฆ่าทิ้งทั้งหมด
3.ฆ่าองค์ชายฉิน
4.3เดือน เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)


สมญานาม กุนซือ
เควส แผนร้ายของม่านถัวหลอ
สถานที่ เมืองฝูหนาน เขตหลิงหนาน เดินเข้าเมืองจะรับเควสเลย
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)


สมญานาม เซียน
เควส ต่อสู้กับอสูรจิต
สถานที่ แกนฟ้าดิน สวรรค์ npcเทพไท่ไป๋
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)
คลิกที่เควสจะเดินไปพิกัดให้เอง
พิกัดที่ 1 เลือกตอบ”หัวเราะเยาะมัน
พิกัดที่ 2 เลือกตอบ”ไม่สนใจมัน
พิกัดที่ 3 เลือกตอบ”หลีกหนีมัน
พิกัดที่ 4 เลือกตอบว่า”หลีกหนีมัน
พิกัดที่ 5 เลือกตอบว่า”หัวเราะเยาะมัน
พิกัดที่ 6 เลือกตอบว่า”หลีกหนีมัน
พิกัดที่ 7 เลือกตอบว่า”โจมตีมันเกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)
หากตอบผิดจะเจออสูรจิตแตก สามารถกดหลบหนีได้เลย
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)


สมญานาม จมยุทธ
เควส สลายภัยฝูหนาน
เงื่อนไข ต้องผ่านเควสแผนร้ายของม่านถัวหลอ
สถานที่ เดินเข้าเมืองฝูหนาน
เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก) เกมสามก๊ก วิธีจุติ 2 (ตัวละครหลัก)