Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

187

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

เพียงเพื่อนๆ ที่เล่นเกมสามก๊ก TS Online Mobile และเปิดใช้ไอเทม “ห่อห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ”
ถึงจำนวนทีกำหนด จะได้รับไอเทมรางวัลพิเศษ โดยของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย และเพื่อนๆ
สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่ [กิจกรรม > แลกจำกัดเวลา]

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

ระยะเวลากิจกรรม : 27 เมษายน 2564 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 10 พฤษภาคม 2564 (เวลา 23:59 น.)

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

  1. จำนวนการใช้งานสะสมรวมจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานไอเทม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ
  2. เมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้ระบบจะทำการส่งของรางวัลให้ทางจดหมายภายในเกมทันที
  3. สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่หัวข้อ Event >> ของรางวัลดี
  4. เมื่อมีการเปิดใช้งานครบ 200 ครั้งระบบจะทำการ Reset กลับไปเริ่มต้นใหม่
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 27 เมษายน 2564