[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

160

[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

Daily Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกมต่อวัน ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม
จะได้รับแต้มสะสมนำไปแลกรับไอเทมได้จุใจ!! ยิ่งใช้ตำลึงทองต่อวันมากยิ่งได้รับไอเทมมาก!!

[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

ใช้ 500 ตำลึงทองต่อวัน

ไอเท็ม ใช้จ่ายแล้วมีถุงของขวัญ
[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!
ไอเท็ม บัตรแลกใช้จ่าย
[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!
สามารเอาไปแลกได้ในของรางวัลดี
[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

ระยะเวลากิจกรรม : 10 พฤศจิกายน 2563 (หลังเปิด Server) – 23 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

  1. ทำการใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้นถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้น ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการใช้ไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. ยอดสะสมจากกิจกรรมนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน หากท่านไม่เข้ากิจกรรมมารับภายในวันนั้นของรางวัลที่สามารถรับได้จะหายไป
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถวนกลับมารับได้ไม่จำกัดในแต่ละวัน
    ตัวอย่าง : ในวันที่ 11 พ.ย. 63 มีการใช้ตำลึงทอง 1,500 ตำลึงทอง ท่านสามารถรับของรางวัลของ 500 ได้ 3 รอบ
  5. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
  6. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Daily Consume Reward ใช้ตำลึงทองในเกมครบ 500 ทุกวัน รับไอเทมไม่อั้น!!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563