เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

12811

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

รางวัล สกิลอัญเชิญเทพวารี

เงื่อนไข ตัวละครหลักธาตุน้ำ เลเวล 30 ขึ้นไป

สถานที่ เมืองเป๋ยไห่ เขตชิงโจว

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

ไปที่เมืองเป๋ยไห่ คุยกับทหารศึกเป๋ยไห่

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

ไปที่ถ้ำโจรสลัดเผิงไหล เดินไปด้านในสุดของถ้ำ

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

คุยกับเทพวารีสาว จะเข้าสู่ฉากต่อสู้

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

– เทพวารีสาว ธาตุน้ำ LV120
– ทูตเทพภัยแล้ง ธาตุน้ำ LV65 / 4 ตัว

เควสหญิงประหลาดได้รับบาดเจ็บ

เมื่อต่อสู้ชนะจะได้รับสกิลอัญเชิญเทพวารี (จะสามารถใช้สกิลได้เมื่อสวมใส่ตราเทพวารีในตัวละคร)
Tip แนะนำให้รวมกลุ่มมาเป็นปาร์ตี้อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และควรมีตัวละครหลักหรือขุนพลธาตุดินในปาร์ตี้จะช่วยทำดาเมจได้ดีกว่า