เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)

8236

เงื่อนไข
ตัวละครจุติ 3 เรียบร้อยแล้ว

เควสอัญเชิญเสือขาว
1.เข้าแผนที่น้ำพุแดนเซียน (บนสวรรค์)
2.คุยกับ ซิงอู๋ย่ง เพื่อรับเควส “เสียงคำรามของเสือขาว”
3.คุยกับ ซิงอู๋ย่ง อีกครั้งและกดปุ่ม “ข้าจะขอท้า”
4.ต่อสู้กับ ซิงอู๋ย่ง และพวก
5.เอาชนะ ซิงอู๋ย่ง จะได้รับสกิลอัญเชิญเสือขาว เสร็จเรียบร้อย
รางวัล
– สามารถใช้สกิล อัญเชิญเสือขาว ได้
– ได้รับไอเทมตราเสือขาว 1 อัน (ใช้กับสกิลอัญเชิญเสือขาว)
เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)
เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)


เควสอัญเชิญเต่าดำ
1.เข้าแผนที่สระสวรรค์ (บนสวรรค์)
2.คุยกับ หลู่จื้อเซิน เพื่อรับเควส “เต่าดำปรากฎตัว”
3.คุยกับ หลู่จื้อเซิน อีกครั้งและกดปุ่ม “ข้าจะขอท้า”
4.ต่อสู้กับ หลู่จื้อเซิน และพวก
5.เอาชนะ หลู่จื้อเซิน จะได้รับสกิลอัญเชิญเต่าดำ เสร็จเรียบร้อย
รางวัล
– สามารถใช้สกิล อัญเชิญเต่าดำ ได้
– ได้รับไอเทมตราเต่าดำ 1 อัน (ใช้กับสกิลอัญเชิญเต่าดำ)
เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)


เงื่อนไขการใช้สกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ
1.ตัวละครจะใช้ตราและสกิลได้เฉพาะธาตุที่เลือกใช้งานอยู่เท่านั้น
2.สกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ จะใช้งานได้ต้องใส่ตรา เสือขาวและเต่าดำ ไว้ที่ช่อง special ด้วย
3.ตราอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ 1อัน ใช้สกิลได้ 3 ครั้งเท่านั้น
4.ระดับของสกิลขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้สกิลอัญเชิญเสือขาวหรืออัญเชิญเต่าดำ (ใช้ระดับร่วมกัน)
5.ระดับการอัพเลเวลสกิลอัญเชิญเสือขาว/เต่าดำ เท่ากับสกิลอัญเชิญธาตุทั่วไป
6.เมื่อมีการสลับธาตุใช้งาน ระดับสกิลอัญเชิญ จะไม่ถูกรีเซ็ต


เควส “เสียงคำรามของเสือขาว”
เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)


เควส “เต่าดำปรากฎตัว”
เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด) เควสสกิลอัญเชิญเสือขาวและเต่าดำ(แสง/มืด)