วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

4600

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

ลงทะเบียนทดสอบคลิก

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

ข่าว CBT http://bit.ly/2UssebR

คลิก Download Testflight

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

เช็คเมลจาก TestFlight และคลิก View in TestFlight

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

กด Open เพื่อโหลด

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS

วิธีเข้าร่วม CloseBeta IOS