วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์

4366

วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์

เราสามารถแอดรายชื่อตัวละครอื่นภายในเกมไว้เป็นเพื่อนสนิทหรือแบล็คลิสต์ได้
การที่เราแอดเพื่อนไว้จะสะดวกในการติดต่อกับเพื่อนภายในเกม เวลาทำกิจกรรมหรือต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนสามารถติดต่อและตรวจสอบได้ว่าเพื่อนออนไลน์อยู่ในเกมหรือไม่

แอดเพื่อนไว้ดีอย่างไร
1. สามารถส่งและรับไอเทมจากระบบเพื่อนได้ (เป็นไอเทมห่อสหายช่วยเหลือ)
2. ตรวจสอบได้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวออนไลน์อยู่หรือไม่
3. ติดต่อและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รวดเร็ว

วิธีการแอดเพื่อนมี2วิธีดังนี้

วิธีที่ 1
วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์  วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์

วิธีที่2
วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์  วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์

กรณีที่มีคนขอแอดเราเป็นเพื่อน

วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์  วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์  วิธีการแอดเพื่อนและแบล็คลิสต์