ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม

10361

ระบบเสริมแกร่งพิเศษ

เงื่อนไข
-สามารถอัพเกรดได้เฉพาะไอเทมชื่อสีส้ม,ม่วง และน้ำเงิน เท่านั้น
-สามารถอัพเกรดได้ทั้งชุด,หมวก,รองเท้า,ปลอกแขน และอาวุธ (อาวุธพิเศษขุนพลอัพเกรดได้)
-ทุกระดับการ+5,+10และ+15 จำเป็นต้องใช้ไอเทมชื่อเดียวกันในการอัพเกรด
-อัพเกรดล้มเหลวมีโอกาสถูกลดระดับขั้น
-ระดับอัพเกรดขั้นสูงขึ้นจำนวนหินอัพเกรดและเหรียญทองยิ่งใช้เยอะขึ้น
-อัพเกรดได้สูงสุดที่ +15

ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม  ไอเทมที่เกี่ยวข้อง
หินอัพเกรด ใช้ในการอัพเกรดไอเทม
ม้วนพรมมหัศจรรย์ ช่วยเพิ่มอัตราอัพเกรดสำเร็จ 10%
ม้วนพรมอวยพร ช่วยเพิ่มอัตราอัพเกรดสำเร็จ 20%
ม้วนพรมเทพคุ้มครอง ช่วยเพิ่มอัตราอัพเกรดสำเร็จ 30%
ยันต์อวยพร ช่วยป้องกันไอเทมลดระดับขั้นเมื่ออัพเกรดล้มเหลว

วิธีการเสริมแกร่งพิเศษให้ยุทธภัณฑ์
-เปิดหน้าต่างระบบหลอม
-เลือกหัวข้อ “อัพเกรด”
-ทำการใส่ไอเทมที่ต้องการอัพเกรด
-ระบบจะแสดงจำนวนหินอัพเกรดและเหรียญทองที่ต้องใช้
-สามารถใช้ไอเทมเพิ่มอัตราเสร็จและไอเทมป้องกันการลดระดับขั้นได้
-เมื่อใส่ไอเทมต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “อัพเกรด”
-ระบบจะทำการหักใช้วัตถุดิบ หากสำเร็จระดับขั้นจะเพิ่มขึ้น หากล้มเหลวมีโอกาสระดับขั้นลดลง
หมายเหตุ ยิ่งระดับขั้นสูง เปอร์เซ็นความสำเร็จยิ่งน้อยลง

ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม
ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม

คุณสมบัติที่ได้จากการอัพเกรด
ค่า(พื้นฐาน)และค่า(ตำแหน่ง)จะเพิ่มขึ้นตามระดับขั้นที่อัพเกรดสำเร็จ
คุณสมบัติล้างหลอม จะได้รับทุกระดับขั้น +5 ,+10 และ+15

ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม


ระบบล้างหลอม

ทุกครั้งที่อัพเกรดไอเทมได้ระดับ+5 ,+10และ+15 จะได้คุณสมบัติล้างหลอมมา 1 อย่าง ซึ่งอาจจะเป็นคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับความต้องการของเรา แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติและเพิ่มระดับของคุณสมบัตินั้นๆได้ ด้วยระบบล้างหลอมนี้

ไอเทมที่เกี่ยวข้อง
ยันต์ล้างหลอม ใช้สำหรับสุ่มเปลี่ยนคุณสมบติล้างหลอม
ยันต์ล็อคคุณสมบัติล้างหลอม ใช้สำหรับเพิ่มระดับคุณสมบัติของค่าล้างหลอมนั้นๆ
ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม

วิธีการเปลี่ยนคุณสมบัติล้างหลอม
-เปิดหน้าต่างระบบหลอม
-เลือกหัวข้อ “ล้างหลอม”
-ทำการใส่ไอเทมที่ต้องการล้างหลอม
-ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าคุณสมบัติที่ต้องการเปลี่ยน
-ใส่ไอเทม “ยันต์ล้างหลอม”
-กดปุ่ม”ล้างหลอม” ระบบจะแสดงค่าคุณสมบัติที่สุ่มมาได้
-หากไม่พอใจคุณสมบัติที่สุมได้สามารถสุ่มใหม่ได้อีกครั้งโดยกดที่ปุ่ม”ล้างหลอมต่อ”
-หากได้คุณสมบัติที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่ม”ยืนยันล้างหลอม”
-หากไม่ต้องการสุ่มต่อและต้องการคุณสมบัติเดิมให้กดที่ปุ่ม”รักษาคุณสมบัติเดิม”
-ทุกครั้งที่ทำการสุ่มระบบจะทำการหักใช้ไอเทมยันต์ล้างหลอม 1 ชิ้น
ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม

วิธีการเพิ่มระดับคุณสมบัติล้างหลอม
-เปิดหน้าต่างระบบหลอม
-เลือกหัวข้อ “ล้างหลอม”
-ทำการใส่ไอเทมที่ต้องการล้างหลอม
-ติ๊กเครื่องหมาย / หน้าคุณสมบัติที่ต้องการเปลี่ยน
-ใส่ไอเทม “ยันต์ล็อคคุณสมบัติล้างหลอม”
-กดปุ่ม”ล้างหลอม” ระบบจะแสดงระดับคุณสมบัติที่สุ่มมาได้
-หากไม่พอใจค่าที่สุมได้สามารถสุ่มใหม่ได้อีกครั้งโดยกดที่ปุ่ม”ล้างหลอมต่อ”
-หากได้คุณสมบัติที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่ม“ยืนยันล้างหลอม”
-หากไม่ต้องการสุ่มต่อและต้องการคุณสมบัติเดิมให้กดที่ปุ่ม”รักษาคุณสมบัติเดิม”
-ทุกครั้งที่ทำการสุ่มระบบจะทำการหักใช้ไอเทมยันต์ล็อคคุณสมบัติล้างหลอม 1 ชิ้น
ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม
หมายเหตุ
ระบบจะทำการสุ่มเพิ่มหรือลดค่าของคุณสมบัตินั้นๆ 


ระบบเสริมแกร่งพิเศษและล้างหลอม  คุณสมบัติที่มีโอกาสสุ่มได้