ระบบหลอม

33027

ระบบหลอม

ระบบหลอมไอเทมและยุทธภัณฑ์

เมื่อตัวละครมีเลเวลถึง 15 จะมีไอคอนหลอมแสดงขึ้นมาซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบหลอมนี้
เพื่อสร้างไอเทมหรืออัพเกรดยุทธภัณฑ์ได้โดยจะมี 4 หัวข้อในการหลอมดังนี้

1.หลอมรวม
ระบบหลอม

สามารถนำวัตถุดิบต่างๆที่หาได้ภายในเกมมาผสมกันเพื่อหลอมรวมได้
วัตถุดิบที่นำมาหลอมหากเป็นวัตถุดิบระดับสูงก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมระดับสูงขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างการหลอมรวม

อาหาร+อาหาร=อาหาร
เศษแร่+เศษแร่+เศษแร่=หินแร่
แผ่นไม้ไผ่+แผ่นไม้ไผ่+แผ่นไม้ไผ่=กระดาษ,ยันต์,คัมภีร์
กระดาษ+กระดาษ+กระดาษ=คัมภีร์,พัด
หินแร่+หินแร่+หินแร่=อาวุธ
หินแร่+ยันต์=ยันต์
หินแร่+เสื้อ =เสื้อ
หินแร่+หินแร่+ผ้า=เสื้อ,ปลอกแขน,รองเท้า,หมวก
ผ้า+ผ้า=ปลอกแขน
หนัง+หนัง+หนัง=หนัง,เสื้อ,หมวก,รองเท้า

2.หลอมสกัด
ระบบหลอม

การหลอมสกัดเป็นการหลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยุทธภัณฑ์ โดยสามารถใช้หินวิเศษ 7 ชนิดได้แก่
ระบบหลอม หินวิเศษคริติคอล (ใช้ได้กับอาวุธเท่านั้น)
ระบบหลอม หินวิเศษปัญญา
ระบบหลอม หินวิเศษโจมตี
ระบบหลอม หินวิเศษว่องไว
ระบบหลอม หินวิเศษป้องกัน
ระบบหลอม หินวิเศษกาย
ระบบหลอม หินวิเศษพลังงาน
การหลอมสกัดหินวิเศษจะเพิ่มความสามารถให้แก่ยุทธภัณฑ์
โดยยุทธภัณฑ์ 1 ชิ้นสามารถหลอมสกัดหินวิเศษได้เพียง 1 ชนิดเท่านั้น
ยุทธภัณฑ์ที่ หลอมสกัดหินวิเศษ ไปแล้วไม่สามารถหลอมสกัดหินวิเศษชนิดอื่นทับได้
การหลอมสกัดหินวิเศษสามารถเพิ่มระดับขั้นการหลอมสกัดได้สูงสุด 15 ขั้น
การหลอมสกัดหินวิเศษ มีโอกาสล้มเหลว
การหลอมสกัดตั้งแต่ขั้นที่ 7 ขึ้นไปหากหลอมสกัด “ล้มเหลว” จะถูกลดขั้นลง (แต่จะไม่ลดลงต่ำกว่าขั้นที่ 6)
หากต้องการเพิ่มโอกาสในการหลอมสกัดสำเร็จสามารถใช้ไอเทม ยันต์เทียนจีระบบหลอม เพื่อเพิ่มโอกาสในการหลอมสกัดได้ 10%

3.การหลอมธาตุ
ระบบหลอม

สามารถหลอมธาตุให้แก่ยุทธภัณฑ์โดยใช้ขนนกธาตุ
ซึ่งหากตัวละครหรือขุนพลใช้ยุทธภัณฑ์ที่มีธาตุตรงกันจะเพิ่มความสามารถขึ้นอย่างมาก
โดยค่าความสามารถของธาตุจะขึ้นอยู่กับตัวเลขสถานะของขนนกเป็นหลัก
สามารถเพิ่มตัวเลขสถานะของขนนกได้ด้วยการหลอมรวมขนนกชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นในเมนูหลอมรวม
เช่น ขนนกธาตุดิน1+ขนนกธาตุดิน1+ขนนกธาตุดิน1=ขนนกธาตุดิน2 เป็นต้น
ขนนกธาตุ? เมื่อหลอมธาตุแล้วจะได้รับ ธาตุตามตัวละครหลัก เช่นตัวละครหลักเป็นธาตุดิน
เมื่อหลอมยุทธภัณฑ์ด้วยขนนกธาตุ? ยุทธภัณฑ์จะได้รับธาตุเป็นธาตุดิน เป็นต้น
การหลอมธาตุจะไม่มีการล้มเหลว
ปล.การหลอมธาตุ สามารถหลอมทับค่าเดิมได้ ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการหลอมเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ตัวอย่างขนนกธาตุต่างๆ
ระบบหลอม ขนนกธาตุดิน1
ระบบหลอม ขนนกธาตุน้ำ1
ระบบหลอม ขนนกธาตุไฟ1
ระบบหลอม ขนนกธาตุลม1
ระบบหลอม ขนนกโปร่งแสง(ธาตุ?+2)

4.การฝังมุก
ระบบหลอม

การฝังมุกจะเพิ่มค่าความต้านทานสถานะต่างๆ ทำให้ตัวละครที่สวมใส่ยุทธภัณฑ์ที่ฝังมุก
จะลดโอกาสการติดสถานะผิดปกติต่างๆ ตามประเภทของมุกที่ฝังอยู่
การฝังมุกจะมีโอกาสหลอมสำเร็จแบบสุ่ม
ยุทธภัณฑ์ที่ฝังมุกไปแล้ว จะไม่สามารถฝังมุกอื่นซ้ำได้อีก

ประเภทของมุกต้านสถานะมี 7 ชนิดดังนี้
ระบบหลอม มุกต้านต้นไม้
ระบบหลอม มุกต้านน้ำแข็ง
ระบบหลอม มุกต้านลมสลาตัน
ระบบหลอม มุกต้านโจมตีสลบ
ระบบหลอม มุกต้านหลับไหล
ระบบหลอม มุกต้านพิษ
ระบบหลอม มุกต้านสับสน