ระบบการส่ง

5756

ระบบการส่ง

ระบบการส่ง
เงื่อนไข ผ่านเควส “ลุงเฒ่าเซี่ยง’ ในโรงเตี๊ยม

ระบบการส่ง

  • ผู้เล่นสามารถใช้ขุนพลในโรงเตี๊ยมเพื่อทำภารกิจการส่งได้
  • ภาระกิจการส่งจะสุ่มของรางวัลที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบ

ระบบการส่ง

หากขุนพลที่ส่งไปทำภาระกิจการส่งมีธาตุและกองทัพตรงกับเงื่อนไขที่ระบบสุ่มให้ก็จะเพิ่มโอกาสการได้รับรางวัลพิเศษตามที่ระบุได้อีกด้วย

หมายเหตุ ภาระกิจการส่งแต่ระรอบจะใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง