ภาระกิจประจำวัน / ภาระกิจมือใหม่ (Bingo)

7189

ภาระกิจประจำวัน และภาระกิจมือใหม่ (Bingo)

ภาระกิจประจำวัน / ภาระกิจมือใหม่ (Bingo)

กดเข้าร่วมได้จากไอคอนทั่วไป

ภาระกิจประจำวัน / ภาระกิจมือใหม่ (Bingo)  ภาระกิจประจำวัน / ภาระกิจมือใหม่ (Bingo)

เมื่อทำภาระกิจสำเร็จตามเงื่อนไขในแถวแนวตั้ง และแถวแนวนอนก็จะสามารถรับไอเทมรางวัลในแต่ละแถวได้

ภาระกิจประจำวัน / ภาระกิจมือใหม่ (Bingo)

และเมื่อทำภาระกิจสำเร็จทั้งหมดจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ โดยกดรับที่รางวัลเชื่อมต่อทั้งหมด

ปล.1 ภาระกิจประจำวันจะรีเซตใหม่ทุกวันเวลา 24.00 น.

ปล.2 ภาระกิจมือใหม่จะมี 4 ขั้น ทำได้ขั้นละ 1 ครั้ง ไม่มีการรีเซต