ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

54458

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

ภายในเกมจะมีธาตุด้วยกันทั้งหมด 4 ธาตุ ดิน,น้ำ,ลมและไฟ แต่ละธาตุจะมีความสามารถและคุณสมบัติของสกิลที่แตกต่างกัน และสามารถแบ่งลักษณะหลักๆของสกิลได้ดังนี้สกิลสายปัญญา,สกิลสายโจมตี,สกิลสายซัพพอร์ต และสกิลสายก่อกวน

ตัวละครหลักของเราจะเลือกธาตุหลักได้เพียง 1 ธาตุ เท่านั้น (เลือกในขั้นตอนการสร้างตัวละคร) (ความสำคัญในการเลือกธาตุ) ธาตุหลักที่เลือกเราจะสามารถเรียนสกิลได้โดยใช้จำนวนแต้มสกิลปกติ แต่หากเราจะทำการเรียนสกิลของธาตุอื่นเราจะต้องใช้แต้มสกิลจำนวน 2 เท่าด้วยกัน

หมายหตุ เราสามารถเรียนสกิลของธาตุอื่นได้ ยกเว้นธาตุที่ข่มที่เราแพ้ทาง เช่น ตัวเราธาตุหลักคือธาตุไฟเราจะไม่สามารถสกิลของธาตุดินได้เนื่องจากธาตุไฟแพ้ธาตุน้ำและธาตุน้ำแพ้ธาตุดิน

ข้อมูลสกิลธาตุดิน

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

ข้อมูลสกิลธาตุน้ำ

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ
ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

ข้อมูลสกิลธาตุลม

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

ข้อมูลสกิลธาตุไฟ

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ