ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

161

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– อัพเดทระบบสงครามสามก๊ก
– เพิ่มระบบอาวุธพิเศษ”ห่ออาวุธพิเศษขุนพลธาตุน้ำ”
– ภารกิจยันต์ทหารหานซิน
– กิจกรรมหีบซ่อนมังกร
– อัพเดทชุดแฟชั่นและพาหนะใหม่


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 26 เมษายน 2564