ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

49

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– อัพเดทด่านรบร้อยครั้ง (เพิ่มด่านเป็น 40 ด่าน)
– อัพเดทแฟชั่น และพาหนะใหม่


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 29 มีนาคม 2564