ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.)

575

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– ปิดปรับปรุงระบบโปรโมชั่น Gacha


.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 25 มกราคม 2564