ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

612

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– Patch Update กิจกรรมสงครามฤดูร้อน พร้อม Update ของรางวัลรายเดือนและภารกิจรายวัน


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09:00 – 15:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 28 กันยายน 2563