ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น.)

517

ทีมงาน TS Online Mobile ขอแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง Server :

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์
– รวม Server [ดิน2,น้ำ2,ปาโต้เยามาร] และ [ปาโต้เยาพเนจร,ขงเบ้ง,กวนอู,ลิโป้]
– Patch ดันเจี้ยนรายสัปดาห์


.
ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 16:00 น.)

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563