back to top

Tag: ตารางสกิล

ข้อมูลสกิลแต่ละธาตุ

มีคำกล่าวที่ว่า "รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา" สกิลแต่ละธาตุมีดีอย่างไร งานนี้ต้องไม่พลาด