[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

6584

Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

รายละเอียดการอัปเดต

– ระบบอาวุธพิเศษ เปิดตัวครั้งแรก 9 ชิ้นในเซ็ต “หญิงงามง่อก๊ก” “ร่ายรำงามอ่อนช้อย” และ “จอมยุทธหญิงกลียุค” (อาวุธประจำตัวขุนพล)
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
ไม้เท้าตี้หลิง
อาวุธพิเศษของ เสี่ยวเฉียว
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
พัดขนนกหลายสี
อาวุธพิเศษของ ต้าเฉียว
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


กระบี่บุปผาแดง

อาวุธพิเศษของ ซุนซั่งเซียง
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


ไม้เท้ารุ่งโรจน์

อาวุธพิเศษของ เตียวเสี้ยน
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


กระบี่แก้วเจียระไน

อาวุธพิเศษของ ไช่เหวินจี
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
พัดขนนกเจ็ดสี

อาวุธพิเศษของ เจินมี่
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


ขวานรบรุ่งโรจน์

อาวุธพิเศษของ เตียวเสี่ย
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


พัดคราม่วง

อาวุธพิเศษของ เสียวจิน
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP


เคียวยาวแสงยะเยือก

อาวุธพิเศษของ สวินไฉ่
(ค่าสเตตัสอยู่ในรูปด้านล่างสุด)

– กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

– ดาวขุนพลใหม่

ดาว
ดาวหลิงถ่ง ดาวเจี่ยงชิน
ดาวหม่าเหลียง ดาวกวนอิ๋นผิง
ดาวสุมาเอี๋ยน ดาวจูหลิง
ดาวลู่เจา ดาวเหยียนผู่
ดาวเกาซุ่น ดาวอู่อันกั๋ว
ดาวหลี่ฮุย ดาวโจวซั่น
ดาวซีน่าผอตี้ ดาวเซียนหวีตัน
ดาวสิงต้าวหยง ดาวสื่อฮ่วน

 

– Item Shop

[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

ห่ออาวุธพิเศษหญิงงามง่อก๊ก
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP ห่อสุ่มอาวุธพิเศษหญิงงามง่อก๊ก
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
สามารถสุ่มได้อาวุธต่อไปนี้
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

ห่ออาวุธพิเศษร่ายรำงามอ่อนช้อย
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
ห่อสุ่มอาวุธพิเศษร่ายรำอ่อนช้อย
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
สามารถสุ่มได้อาวุธต่อไปนี้
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

ห่อสุ่มอาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP
สามารถสุ่มได้อาวุธต่อไปนี้
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP

– ร้านค้า PVP
[TS Online Mobile] Patch Update 26 พ.ค. 63 เปิดระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมการแข่งขันระดับ PVP