[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

2770

Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

รายละเอียดการอัปเดต

– กิจกรรมสงครามสามก๊ก
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

– กิจกรรมสะสม login 10
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

– ห่อรางวัลจำกัดเวลา (9-22 มิ.ย. 63)
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

– ดาวขุนพลใหม่

ดาว
ดาวจงเป่า ดาวเตียวคับ
ดาวหวีจิ้น ดาวซุนกวน
ดาวจูเก่อจิน ดาวโจเจิน
ดาวซุนหวี ดาวไช่เม่า
ดาวซินผี ดาวเตียนอุย
ดาวหม่าซู่ ดาวหลิวเฟิง
ดาวจางยั่ง ดาวจางเหยิน
ดาวฉวนโหยว ดาวซุนหล่าง

 

– การ์ดศิษย์พี่หญิง (มอบให้กับผู้ทำการโหวตและไม่สามารถหาซื้อได้จากภายในเกม)
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

ชุดราชาสัตว์ประหลาดเมื่อสวมใส่ครบทั้ง Set
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต

พาหนะกิ้งก่าเปลี่ยนสี
[TS Online Mobile] Patch Update 9 มิ.ย. 63 กิจกรรมสงครามสามก๊ก พร้อมมอบการ์ดศิษย์พี่หญิงให้กับคนที่โหวต