Event การันตีขั้นต่ำเปิด “ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค” สะสมรับไอเทม

291

Event การันตีขั้นต่ำเปิด
“ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค”
สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

เพียงเพื่อนๆ ที่เล่นเกมสามก๊ก TS Online Mobile และเปิดใช้ไอเทม “ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค”
ถึงจำนวนทีกำหนด จะได้รับไอเทมรางวัลพิเศษ โดยของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย และเพื่อนๆ
สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่ [กิจกรรม > แกะของขวัญจำกัดเวลามอบให้]

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

ระยะเวลากิจกรรม : 27 กันยายน 2564 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 10 ตุลาคม 2564 (เวลา 23:59 น.)

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

จำนวนการใช้งานไอเทม
ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค
รางวัล
50 ครั้ง ห่อสุ่มอาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค x 1
บัตรสุ่มหญิงงามล่มเมือง x 1
100 ครั้ง บัตรเลือกพิเศษจอมยุทธหญิงฯ x 1
บัตรสุ่มหญิงงามล่มเมือง x 1

 

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

  1. จำนวนการใช้งานสะสมรวมจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานไอเทม ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค
  2. เมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้ระบบจะทำการส่งของรางวัลให้ทางจดหมายภายในเกมทันที
  3. สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่หัวข้อ Event >> แกะของขวัญจำกัดเวลามอบให้
  4. เมื่อมีการเปิดใช้งานครบ 100 ครั้งระบบจะทำการ Reset กลับไปเริ่มต้นใหม่
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event การันตีขั้นต่ำเปิด "ห่ออาวุธพิเศษจอมยุทธหญิงกลียุค" สะสมรับไอเทม

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 27 กันยายน 2565