[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ “ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่”

1509

[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

เพียงเพื่อนๆ ทำการตะลุยดันเจี้ยนและผ่านดันเจี้ยนตามเงื่อนไขรับไปเลยไอเทม “ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่”

[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

ประเภทดันเจี้ยน เงื่อนไขที่จะได้รับไอเทม
“ถุงนำโชคสี่กุนชื่อใหญ่”
ดันเจี้ยนเดี่ยว ต่อสู้ชนะ (ได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ด่าน)
ดันเจี้ยนกลุ่ม ต่อสู้ชนะ (ได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ด่าน)
ดันเจี้ยนรายสัปดาห์ ต่อสู้ชนะ 5, 10, 15 และ 20 ด่าน
(เมื่อต่อสู้ชนะครบจะสามารถไปรับของรางวัลได้ในหัวข้อ Event)
หมายเหตุ : ของรางวัลพิเศษดันเจี้ยนรายสัปดาห์จะหมดระยะเวลากิจกรรมในวันที่ 14 ก.ค. 2563 ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

.
ถุงนำโชคสี่กุนชื่อใหญ่
[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

ระยะเวลากิจกรรม : 7 กรกฎาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 20 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

 1. ต้องผ่านด่านดันเจี้ยนตามที่ระบบกำหนดไว้ถึงจะสามารถรับของรางวัลได้
 2. ของรางวัลแต่ละขั้นสามารถรับได้เพียงขั้นละ 1 ครั้งต่อวัน
 3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  .


  .
  [TS Online Mobile] ตะลุยดันเจี้ยนรับ "ถุงนำโชคสี่กุนซื่อใหญ่"

  ทีมงาน TS Online Mobile
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563