Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

251

Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกมต่อวัน ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม
จะได้รับแต้มสะสมนำไปแลกรับไอเท็มกันฟรีๆ ยิ่งใช้ตำลึงทองต่อวันมากยิ่งได้ของรางวัลมาก!!

Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

ใช้ 500 ตำลึงทองต่อวัน

ไอเท็ม ใช้จ่ายแล้วมีถุงของขวัญ
Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

ไอเท็ม บัตรแลกใช้จ่าย
Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์
สามารเอาไปแลกได้ในของรางวัลดี
Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

ระยะเวลากิจกรรม : 11 ตุลาคม 2563 (หลังเปิด Server) – 24 ตุลาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

  1. ทำการใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้นถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้น ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการใช้ไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. ยอดสะสมจากกิจกรรมนี้จะไม่ Reset จนกว่าจะใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  4. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถวนกลับมารับได้ไม่จำกัดในแต่ละวัน
    ตัวอย่าง : ในวันที่ 12 ต.ค. 63 มีการใช้ตำลึงทอง 1,500 ตำลึงทอง ท่านสามารถรับของรางวัลของ 500 ได้ 3 รอบ
  5. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
  6. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
Daily Consume Reward ใช้จ่ายตำลึงทองครบ 500 รับไอเท็มสะสมแลกของสุดแรร์

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 11 ตุลาคม 2565