Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม “ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี”

646

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม “ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี”

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

เพียงเพื่อนๆ ที่เล่นเกมสามก๊ก TS Online Mobile และเปิดใช้ไอเทม “ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี”
ถึงจำนวนทีกำหนด จะได้รับไอเทมรางวัลพิเศษ โดยของรางวัลจะถูกส่งไปทางจดหมาย และเพื่อนๆ
สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่ [Event > แกะของขวัญมอบให้]

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

ระยะเวลากิจกรรม : 10 พฤษภาคม 2565 (หลังจากเปิด Server ) – 23 พฤษภาคม 2565 (เวลา 23:59 น.)

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

จำนวนการใช้งานไอเทม
ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี
รางวัล
50 ครั้ง ชุดแต่งกายฝันที่เป็นจริงVIII

 

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

  1. จำนวนการใช้งานสะสมรวมจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานไอเทม ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี
  2. เมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้ระบบจะทำการส่งของรางวัลให้ทางจดหมายภายในเกมทันที
  3. สามารถตรวจสอบจำนวนเปิดใช้ที่สะสมอยู่ได้ที่หัวข้อ Event >> ของรางวัลดี
  4. เมื่อมีการเปิดใช้งานครบ 50 ครั้งระบบจะทำการ Reset กลับไปเริ่มต้นใหม่
  5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
สนุกไปกับสุดยอดเกมสามก๊ก TS Online Mobile ได้แล้ว
ทั้งระบบ iOS และ Android

Event การันตีขั้นต่ำเปิดสุ่ม "ห่อสุขสันต์พาหนะครบรอบ 3 ปี"

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565