Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

2622

Patch Update 2 ก.พ. 64
เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

รายละเอียดการอัปเดต

– ขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” หาได้จากเตาทอง จำกัดเวลา 2-15 ก.พ. 64
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ภาพหวังอี้ สร้อยทองหวังอี้
ดาวขุนพลหวังอี้ จิตหวังอี้

 

– ขนนก แสง-มืด (หาได้จาก Shop 2-15 ก.พ. 64 เท่านั้น!!)
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
สามารถหลอมเพื่อเพิ่มระดับได้เหมือนกับขนนกธาตุอื่นๆ สูงสุดที่ +10
สามารถหลอมกับธาตุเดิม 4 ธาตุได้ มีโอกาสออกเป็นแสง-มืดได้เมื่อใช้ธาตุแสง-มืด 2 ใน 3 ชิ้น
เมื่อใส่ยุทธภัณฑ์ทั้ง 5 ชิ้นธาตุเดียวกันและตรงกับธาตุขุนพล(แสง/มืด) จะได้โบนัสธาตุเพิ่มด้วย
ขนนกธาตุ (แสง/มืด) ไม่ส่งผลกับตัวละครหลักที่จุติ3

– กิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

– โบนัสสุขสันต์ปาโต้รูเลตต์ หมุนได้โชค 2 ชั้น !!
(2 ก.พ. 64 (15:00 น.)– 15 กุมภาพันธ์ 2564(23:59 น.))
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

– Shop
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

– ชุดแฟชั่นได้รับ EXP bonus ชิ้นละ 2% [หาได้จาก Shop]
(ระยะเวลา 2 ก.พ. 64 (15:00 น.) – 15 ก.พ. 64 (23:59 น.))
*หมายเหตุ : EXP พิเศษ จากชุดแฟชั่น เกราะวัวศึกอัคคี และทหารจักรวรรดิ จะไม่ทับซ้อนกัน

หมวกเกราะวัวศึกอัคคี ชุดเกราะวัวศึกอัคคี
ดาบทองวัวศึกอัคคี ปลอกมือเกราะวัวศึกอัคคี
รองเท้าเกราะวัวศึกอัคคี

ชุดเกราะวัวศึกอัคคี
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

– พาหนะกระทิงเปลวทอง ได้รับ EXP bonus 5% [หาได้จาก Shop]
(ระยะเวลา 2 ก.พ. 64 (15:00 น.) – 15 ก.พ. 64 (23:59 น.))

Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน


.
Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564