[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

772

[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

Total Consume Reward
ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม
จะได้รับแต้มสะสม นำไปแลกรับไอเทม ยันต์เทียนเสินแท้ ได้

[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

ใช้จ่ายตำลึงทอง รางวัล 1 รางวัล 2 รางวัล 3
ครบ 500 ถุงยาหยั่งรู้พาหนะ x 25 เกราะมือพยัคฆ์เทพสงครามไร้สอง x 1 รองเท้าทลายทัพเทพสงครามไร้สอง x 1
ครบ 10000 ยาเลื่อนขั้นพาหนะ x 10 เกราะห่วงโซ่เทพสงครามไร้สอง x 1
ครบ 15000 ถุงยาหยั่งรู้พาหนะ x 25 ทวนครอบนภาเทพสงครามไร้สอง x 1
ครบ 20000 ยาเลื่อนขั้นพาหนะ x 10 หมวกทองม่วงเทพสงครามไร้สอง x 1 บัตรแลกพาหนะเซ็กเธาว์ติดอาวุธ x 1

.

[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

ระยะเวลากิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2563 (หลังเปิด Server) – 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

  1. ทำการใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้นถึงจะได้รับยอดสะสมจากกิจกรรม
  2. เมื่อใช้ “ตำลึงทอง” ช่องทางใดก็ได้ภายในเกมเท่านั้น ระบบจะทำการเก็บสะสมยอดการใช้ไว้เพื่อรับของรางวัล
  3. ยอดสะสมจากกิจกรรม Total Consume Reward จะไม่ Reset จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม (สามารถสะสมยอดไปได้เรื่อยๆ จนสิ้นสุดกิจกรรม)
  4. สามารถรับรางวัลจากกิจกรรม Total Consume Reward ได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น
    ตัวอย่าง : ท่านทำการใช้ “ตำลึงทอง” สะสมครบ 500 ในวันที่ 22 ก.ค. 63 ท่านจะสามารถรับของรางวัลของ 500 ได้ และ วันถัดมาท่านทำการใช้ “ตำลึงทอง” สะสมเพิ่มไปอีก 9500 (ยอดรวม 10000) ท่านก็จะสามารถรับของรางวัล 10000 ได้
  5. ของรางวัลในแต่ละขั้นนั้นสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  6. หากพบปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<<
  7. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
[TS Online Mobile] Total Consume Reward ใช้ “ตำลึงทอง” ภายในเกม สะสมครบรับไอเท็มเพียบ!!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563