กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

2472

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

ระยะเวลากิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2563 (หลังจากเปิด Server) – 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

กิจกรรมที่ 1 : World Boss

ภายในช่วงเวลากิจกรรมรวม World boss  ภายในเกมจะเปลี่ยนเป็นบอส  เทพมารดรมืด แทน

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก


กิจกรรมที่ 2 : เควสพิเศษรับไอเทมแลกของรางวัลฉลอง

เควสที่ 1 : คำอวยพร 7 ค่ำ
หนุ่มเลี้ยงวัวสาวทอผ้าจะพบกันในวันดังกล่าว ผู้เล่นไปที่จัวจวิ้นเพื่อช่วยเหลือหนุ่มเลี้ยงวัว
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
.
เควสที่ 2 : ด้ายเชื่อมสายใยพันลี้
ทุกปีในวัน 7ค่ำ เดือน 7 เป็นเวลาที่ เฒ่าจันทรายุ่งที่สุด ความสัมพันธ์ของคู่รักกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ
เฒ่าจันทราจึงต้องการความช่วยเหลือจากผู้เล่น
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
.
เควสที่ 3 : ขอทานเจ็ดค่ำเคารพสาวทอผ้า
น้าหญิงเฉินแห่งหมู่บ้านโหลวซางกำลังช่วยบุตรสาวในการเตรียมสักการะสาวทอผ้า
ช่วยนางเตรียมของที่จำเป็นสำหรับการสักการะสาวทอผ้า
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
.
เควสที่ 4 : ภารกิจเดือนผี 3
ช่วยเฮยไป๋อู๋ฉาง ในการตรวจสอบเรื่องตัวตายตัวแทน
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
.
เควสที่ 5 : ภารกิจเดือนผี 4
ช่วยเฮยไป๋อู๋ฉาง โดยไปหาวิญญาณจู้เซิงเพื่อดูว่ามีเรื่องใดในใจอยู่
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป แต่ละวันเข้าร่วมได้ 1 ครั้ง
.
เควสที่ 6 : ภารกิจเดือนผี 5
ไปช่วยเหลือแม่นางเซียงเอ๋อที่ซากเมืองป๋อไห่ เหมือนนางกำลังพบปัญหาอยู่
.
เงื่อนไข : ตัวละครเลเวล 30 ขึ้นไป ทำเควสนี้ไดเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลากิจกรรม


กิจกรรมที่ 3 : โจมตีศัตรูรับนกสี่เชี่ยแลกรับของรางวัลฉลอง

เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม “นกสี่เชี่ยทอง” , “นกสี่เชี่ยฟ้า” , “นกสี่เชี่ยแดง” และ “นกสี่เชี่ยเขียว” จากกิจกรรมนำไปแลกรับของรางวัลมากมายแล้ว โดยไอเท็ม นกสี่เชี่ย จะดรอปตามธาตุของมอนเตอร์ที่เราโจมตี

ไอเท็ม นกสีเชีย 
กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก  กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก  กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก  กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก
(จะดรอปตามธาตุของมอนเตอร์)

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก .
กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก


กิจกรรมที่ 4 : ภารกิจ 9 ช่อง

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

  1. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
กิจกรรม เทศกาลความรักทางช้างเผือก

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563