ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง)

1125

ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง)

เงื่อนไข
1. ตัวละครจะต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป
2. จะต้องเลือกขุนพลออกรบให้ตรงตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆ
3. หากไม่ตั้งค่าขุนพลออกรบจะไม่สามารถเริ่มการต่อสู้ได้
3. สามารถเลือกรบด่านใดก่อนหลังก็ได้
4. ในแต่ละด่านสามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
5. สามารถเข้าต่อสู้ด่านที่ผ่านไปแล้วได้ และเข้าร่วมห้องเพื่อช่่วยเพื่อนได้ แต่จะไม่ได้รับรางวัลซ้ำ
6. หากลมเหลวในการต่อสู้สามารถเข้ามาต่อสู้ใหม่ได้
7. เมื่อครบรอบสัปดาห์ที่กำหนดด่านทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
หมายเหตุ
เมื่อผ่านสำเร็จทั้งหมด 20 ด่าน จะได้รับรางวัลพิเศษไอเทม”ของขวัญด่านรบร้อยครั้ง”

เงื่อนไขพิเศษแต่ละด่าน
เลเวลต่ำสุด: เลเวลขุนพลต่ำสุดที่สามารถเข้ารบได้
จำกัดเวลา: จำกัดเวลาในการต่อสู้หากใช้เวลาเกินที่กำหนดจะล้มเหลวทันที
จำนวนคนจำกัด: จำกัดจำนวนคนที่ร่วมรบสูงสุดตามจำนวนที่กำหนด
ผ่านด่านภายใน 3,20 รอบ : จะต้องฆ่าศัตรูให้หมดภายในไม่เกิน3รอบ
10 รอบผ่านด่าน: จะต้องอยู่ภายในด่านให้ครบ 10 รอบ (ไม่จำเป็นต้องฆ่าศัตรู)
จำกัดกองทัพ จอมยุทธ,ผ้าเหลือง,วุย,จ๊ก,ง่อ: จะต้องใช้ขุนพลร่วมรบที่อยู่ฝ่ายทัพตามเงื่อนไข
จำกัด ธนูไฟ: จะต้องใช้ขุนพลที่มีสกิลธนูไฟร่วมรบเท่านั้น
จำกัดจุติ0: จะต้องใช้ขุนพลที่ยังไม่ได้จุติเท่านั้น
จำกัด จุติ1: จะต้องใช้ขุนพลที่จุติครั้งที่1แล้วเท่านั้น
จำกัดสาย ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ: จะต้องใช้ขุนพลตามธาตุที่กำหนดเท่านั้น
แบน สลายคุ้มกัน: ห้ามใช้ขุนพลที่มีสกิลสลายม่านคุ้มกัน

วิธีการเข้าร่วม
1. คลิกที่หัวข้อ “ดันเจี้ยน”
2. เลือกหัวข้อดันเจี้ยนสัปดาห์จากนั้นคลิกที่“ด่านรบร้อยครั้ง”
3. เลือกด่านและตรวจสอบเงื่อนไขของด่านให้เรียบร้อย
4. ทำการสร้างห้องหรือเข้าร่วมห้องกับผู้เล่นอื่นที่สร้างเอาไว
5. กด“เริ่มต้น”เพื่อเข้าต่อสู้ได้ทันทีเมื่อทุกคนภายในห้องเตรีมตัวพร้อมรบแล้ว
6. เมื่อต่อสู้สำเร็จหรือผ่านตามเงื่อนไขของด่านจะได้รับรางวัลประจำด่านนั้นๆ ทันที
ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง) ดันเจี้ยนสัปดาห์(ด่านรบร้อยครั้ง)